LugCamp 2019

LugCamp 2019

Torsdag 30. maj - søndag 2. juni

Thurday 30. may - sunday 2. june

Donnerstag 30. Mai - Sontag 2. Juni

(Kr. Himmelfart + weekend)

(Ascension Day + weekend)

(Himmelfahrt + Wochenende)

Velkommen til LugCamp 2019 i Danmark, afholdt af AlsLUG i Ullerup udenfor Sønderborg.

Welcome to LugCamp 2019 in Denmark, hosted by AlsLUG located in Ullerup outside Sønderborg, approx. 30km from the German border.

Willkommen bei LugCamp 2019 in Dänemark, veranstaltet von AlsLUG in Ullerup außerhalb von Sønderborg, 30 km von der deutschen Grenze entfernt.

Planer Plans Pläne


Campen afholdes på en tidligere skole, hvor der vil være adgang til følgende:

The camp will be held on a former school, were we will have:

Das Camp wird in einer ehemaligen Schule abgehalten, wo wir folgendes zur Verfügung haben werden

Vi håber at se dig i Ullerup.

We hope to see you in Ullerup.

Wir hoffen, Sie in Ullerup zu sehen.

Please remeber to bring your passport or other valid travel-id.
There is border-control when you cross the border into Denmark.
Bitte denken Sie daran, Ihren Reisepass oder eine andere gültige Reise-ID mitzubringen.
Wenn Sie die Grenze nach Dänemark überqueren, gibt es Grenzkontrolle.


Map currently unavailable.

Lejrenes adresse er:
The adress of the camp is:
Die Adresse der camp lautet:

Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter
Bakkensbro 6, Ullerup
DK - 6400 Sønderborg

GPS-position: 54.96369 N 9.65506 Ø

Program Schedule Program


Forløbigt program. Vi forbeholder os ret til ændringer, tilføjelser og sletninger af punkter.

Tekst med grå farve er aktiviteter som ikke er sikre endnu, eller forslag til tidspunkt for individuelle aktiviteter.

Preliminary program. We reserve the right to make changes, additions and deletions of items.

Gray color text is activities that are not confirmed or suggestive of time for individual activities.

Vorläufiges Programm. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen, Ergänzungen und Löschungen von Punkten vorzunehmen.

Grauer Text ist Aktivitäten, die noch nicht sicher sind oder die Zeit für einzelne Aktivitäten andeuten.

 

19:00-ish Aftensmad. Dinner. Abendessen.

19:00-21:00: Git workshop for begyndere. Git workshop for beginners. Git Workshop für Anfänger. Frank - balumir

19:00-xx:xx Der er mulighed for at få et kig indenfor hos vores nabo-forening, There is the opportunity to have a look inside at our neighboring club, Es besteht die Möglichkeit, einen Blick in unseren Nachbarverein zu werfen, Alssund Akvarieforening

10:00-13:30: Blender 3D Workshop for begyndere. Blender 3D Workshop for beginners. Blender 3D Workshop für Anfänger. Daniela - Sofakitty

12:30 Afgang til Departure for Abfart nach Sønderborg Slot

13:00-14:00 💰 Fælles rundtur med guide på Joint guided tour af Gemeinsame Führung auf Sønderborg Slot

15:00-17:00 💰 Individuel tur til Dybbøl Banke. ( primært for dem der har købt kombinations-billetten ) Individual visit of Dybbøl Banke. ( primærily for those with combo-ticket ) Einzelbesuch von Dybbøl Banke. ( vor allem für diejenigen, die das Kombiticket gekauft haben )

19:30-xx:xx Skærslipper worksshop Knife sharpening workshop Knife sharpening workshop Attila

10:00-11:30 Git workshop for begyndere (del 2). Git workshop for beginners (part 2). Git Workshop für Anfänger (teil 2). Frank - balumir

13:00-17:00 Åbent hus for eksterne besøgende

13:00-17:00 💰 Individuel tur til Universe. ( primært for dem der har købt kombinations-billetten ) Individual visit of Universe. ( primærily for those with combo-ticket ) Einzelbesuch von Universe. ( vor allem für diejenigen, die das Kombiticket gekauft haben )

19:30-21:00 Some workshop?

Lær massage Massage workshop Massage workshop Attila

21:30-23:00 Some workshop?

10:00-10:30 Evaluation.

Afrejse Departure Abfahrt

Buffet menu (aftensmad) Buffet menu (dinner) Buffet menu (abendessen)


The menus in english has been translated by Google. Accuracy is not garantied. Please check the danish or german translations.
 • Svinekølle helstegt som vildsvin
 • Mør oksesteg glaseret med kraftfuld smag
 • Saftig kryddermarineret kalkunbryst
 • Pork roasted as wild boar
 • tender roast beef glazed with powerful flavor
 • Juicy spice marinated turkey breast
 • Schweinebraten
 • Glasierter Rinderbraten
 • Saftig, marinierte Putenbrust
 • 6 slags af årstidens salater og grønsager
 • 2 slags dressing
 • Hjemmelavet kold kartoffelsalat
 • Flødeporrekartofler
 • 6 kinds of seasonal salads and vegetables
 • 2 different dressing
 • Homemade cold potato salad
 • Cream leek potatoes
 • 6 Sorten Salate und Gemüse
 • 2 Sorten Dressing
 • Hausgemachter kalter Kartoffelsalat
 • Gratinierte Kartoffeln
 • Vegetartærter
 • Vegetarian tart
 • Vegetartörtchen
 • Mørstegt oksesteg med US-barbeque
 • Saftig kalkunfilet med indisk karry og ananas
 • Kyllingelår krydret som i Spanien
 • Hjemmelavede frikadeller
 • Roast beef with US barbeque
 • Juicy turkey fillet with Indian curry and pineapple
 • Chicken leg spiced as in Spain
 • Homemade meatballs
 • Rinderbraten mit US-barbeque
 • Putenbrust mit indischem Curry und Ananas
 • Hähnchenschenkel wie in Spanien gewürzt
 • Hausgemachte Frikadellen
 • Stor salatbar med mixed salat
 • Amerikansk coleslaw med snittet hvidkål, gulerod i strimler og rosiner
 • Dansk hjemmelavet kartoffelsalat, oliven, feta og provence croutons
 • Italienske flødekartofler med tomat og bacon
 • 2 slags dressing
 • Large salad bar with mixed salad
 • American coleslaw with sliced cabbage, carrot in strips and raisins
 • Danish homemade potato salad, olives, feta and provence croutons
 • Italian cream potatoes with tomato and bacon
 • 2 kinds of dressing
 • Salatbar mit gemischtem Salat
 • Amerikanischer Krautsalat mit geschnittenem Kohl, Karotten in Streifen und Rosinen
 • Dänischer hausgemachter Kartoffelsalat, Oliven, Feta und Croutons der Provence
 • Italienische gratinierte kartoffeln mit Tomate und Speck
 • Dressing
 • Vegetarschnitzel
 • Vegetarian schnitzel
 • Vegetarisches Schnitzel
 • Helstegt tyndstegsfilet
 • Glaseret skinke
 • Stegt kyllingelår
 • Helstegt nakkefilet basilikum
 • Kryddermarineret kalkunfilet
 • Roasted thin fillet
 • Glazed ham
 • Fried chicken leg
 • Basil fillet
 • Spice marinated turkey fillet
 • Rumpsteak im ganzen gebraten
 • Glasierter Schinken
 • Gebratene Hähnchenschenkel
 • Basilikum-marinierter Nackenstaek
 • Marinierte Putenbrust
 • Bulgursalat
 • Paprika-majs-salat
 • Rødbede-æblesalat
 • Mixed salat med dressing
 • Flødeporrekartofler
 • Fransk baguette
 • Bulgur salad
 • Paprika-corn salad
 • Beetroot apple salad
 • Mixed salat with dressing
 • Cream leek potatoes
 • French baguette
 • Bulgursalat
 • Paprika-Mais-Salat
 • Rote-Bete-Apfel-Salat
 • Gemischter Salat mit Dressing
 • Gratinierte Kartoffeln
 • Französisches Baguette
 • Falafel

Sponsorer Sponsors Sponsoren


Note til O'Reilly-bøgerne:
Du skal være til stede når bøgerne trækkes lørdag aften, eller på forhånd have aftalt transport med en anden deltager.
Note on the O'Reilly-books:
You must be present when the books are drawn on Saturday night, or have arranged transport with another participant of the camp.
Anmerkung zu den O'Reilly-Büchern:
Sie müssen anwesend sein, wenn am Samstagabend die Bücher gezogen werden. oder einen Transport mit einem anderen Teilnehmer des Camps vereinbart haben.
×

Udflugter Excursions Ausflüge


We'll also be looking on things around the site. We hope to be able to arrange tours to these atractions.

We've arranged a guided tour in Sønderborg Slot. If you plan on visiting all three attractions, we can offer a common ticket for all three with a discount for for adults and for children.

Ticket must be bought thru our registration-form below.

Sønderborg Slot

Sønderborg Slot

Museum

Fælles rundtur med guide:
Joint guided tour:
Gemeinsame Führung:
Voksne Adults Erwachsene :
Børn Children Kinder :

På Sønderborg Slot får du fortællingen om hertugerne, krigene og Genforeningen i 1920.

At Sønderborg Castle you will be told the tale of the dukes, the (Schleswig) wars and the Reunification in 1920.

Im Schloss Sonderburg erfahren Sie die Geschichte von den Herzögen, Kriegen und der Wiedervereinigung 1920.

Slottet rummer næsten 800 års dramatisk historie om Sønderjylland og Slesvig. De mange rum byder på moderne udstillinger om Sønderjyllands og grænselandets omskiftelige historie, den danske kong Chr. II’s fangenskab på slottet, det danske nederlag i 1864 og de mange danskes deltagelse i 1. Verdenskrig på tysk side inden Genforeningen i 1920.

The castle holds almost 800 years of Southern Jutland and Schleswig’s dramatic history. The many rooms show modern exhibitions about the turbulent history of Southern Jutland and the border country, the Danish King Christian II's imprisonment at the castle, the Danish defeat in 1864 and the many Danes participating in World War I on the German side prior to the Reunification in 1920.

Das Schloss umfasst knapp 800 Jahre der dramatischen Geschichte von Nordschleswig und Schleswig. Die vielen Räume enthalten moderne Ausstellungen zu der wechselvollen Geschichte Nordschleswigs und des Grenzlands, zur Gefangenschaft des dänischen Königs Christian II im Schloss, zur dänischen Niederlage 1864 und der Teilnahme vieler Dänen am Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite, vor der Wiedervereinigung 1920.

Dybbøl Banke

1864 / Dybbøl Banke

The war 1864

Individuelt besøg:
Individual visit:
Einzelbesuch:
Voksne Adults Erwachsene : 120.00
Børn Children Kinder : 70.00

Hvordan var det lige, det hele startede? Og hvad skete der? Vi giver en kort introduktion til Krigen 1864.

Why did we have the war and what happened? We give you a short introduction to the war 1864.

Wie hat alles angefangen? Und was ist passiert? Wir geben eine kurze Einführung in den Krieg 1864.

Fortællingen om 1864 er historien om en væbnet konflikt mellem europæiske stormagter og en mindre stat udsprunget af uenighed om, hvorledes et spørgsmål om nationale tilhørsforhold skulle løses og om, hvilke statsretslige, samfundsmæssige og menneskelige omkostninger udfaldet af denne konflikt fik.

The story about 1864 deals with an armed conflict between European Great Powers and a smaller state. The conflict originated in a disagreement about finding a solution for the national belonging but it was also concerned with the constitutional, social and human costs of the war.

Die Geschichte von 1864 ist die Geschichte eines bewaffneten Konflikts zwischen Europäische Mächte und ein kleinerer Staat aus Meinungsverschiedenheiten wie eine Frage der nationalen Zugehörigkeit gelöst werden sollte und ob Das sind öffentliche, soziale und menschliche Kosten das Ergebnis dieses Konflikts wurde erhalten.

Universe

Universe

Science Park

Individuelt besøg:
Individual visit:
Einzelbesuch:
Voksne Adults Erwachsene : 195.00/245.00
Børn Children Kinder : 165.00/195.00

Oplevelsesparken, hvor sjov er en videnskab

The adventure park, where fun is a science

Der Erlebnispark, in dem Wissenschaft Spaß macht

I Universe vil vi gerne begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. Derfor har vi fyldt parken med en masse fabelagtige oplevelser og attraktioner. Her kan I forsøge at løfte en bil, bygge jeres egen vandraket, gå på opdagelse i den virtuelle verden eller prøve nogle af vores mange andre fede aktiviteter.

Our aim at Danfoss Universe is to share our passion for science, technology and innovation with children and young people. So we have filled the park with a wealth of fabulous experiences and attractions. On your visit you can try lifting a car, build your own water rocket or roam around a virtual world. There are a host of awesome activities waiting to be explored.

Universe will Kinder und Jugendliche für die Naturwissenschaften, Technik und Unternehmertum begeistern – und genau das ist auch der Grund, weshalb es im Park so viele außergewöhnliche Erlebnisangebote und Attraktionen zu entdecken gibt. Hier könnt ihr versuchen, ein Auto anzuheben oder eine eigene Wasserrakete zu bauen, in der virtuellen Welt auf Entdeckungsreise gehen oder andere der zahlreichen coolen Aktivitäten ausprobieren.

Priser og tilmelding Pricing and registration Preise und Anmeldung


Tilmeldingen til hele campen omfatter:
Registration to the entire camp includes:
Die Registrierung für das gesamte Camp beinhaltet:
 • Følgende måltider er inkluderet i prisen:
  The following meals are included in the price:
  Die folgenden Mahlzeiten sind im Preis enthalten:
  Morgenmad.
  Breakfast.
  Frühstück.
  Middagsmad:
  Lunch:
  Mittagessen
  Aftensmad:
  Dinner:
  Abendessen:
  (Rester fra lørdag) (Whatever is left) (Was übrig geblieben ist)
  Aften-buffeten er forskellig de tre dage, men inkludere 2-3 forskellige slags kød, forskellige salater og flere slags kartofler. Detaljer ses her.
  Details on the evening buffet is different for the three days, but include 2-3 different kinds of meat, various salads and several kinds of potatoes. Details can be found here.
  Das Abendbuffet variirt an den drei Tagen, aber beeinhaltet immer 2-3 verschiedene Fleischsorten, verschiedene Salate und verschiedene Arten von Kartoffeln. Details finden Sie hier.
  Tilmelding kun til lørdag, indeholder kun forplejning nævnt i tilmeldingen nedenfor.
  Registration only for Saturday, includes only meals mentioned in the registration below.
  Die Registrierung nur für Samstag beinhaltet nur die in der Registrierung angegebenen Mahlzeiten.
 • Overnatning i sovesal eller eget telt eller campingvogn. Accommodation in dormitory or own tent or caravan. Unterkunft im Schlafsaal oder eigenem Zelt oder Wohnwagen.
 • Adgang til siddeplads med LAN og strøm. Der er Wifi i hele området. Access to seating with LAN and power. There is Wifi throughout the area. Zugang zu Sitzplätzen mit LAN und Strom. Es gibt Wifi im gesamten Bereich.
Da vores bestilling af aftensmad er afsendt, vil det ikke være muligt at tilgodese specielle ønsker til forplejning.
Since our order for dinner has been sent to our supplier, it will not be possible to accommodate special requests for the buffet.
Da unsere Bestellung für das Abendessen bereits verschickt wurde, können Sonderwünsche für das Abendessen nicht berücksichtigt werden.

Deltag i hele campen Join the entire camp Mach mit beim gesamten Camp
Deltag i campen hele lørdag (incl grill og buffet) Join the camp saturday morning (incl grill and buffet) Ab Samstagmorgen teilnehmen (incl grill und buffet)
Deltag lørdag eftermiddag og aften (incl buffet) Join the camp saturday afternoon and evening (incl buffet) Nur Samstag nachmittag und abend telnehmen (incl buffet)
Hele familen kommer med. Jeg skal tilmelde flere personer. The whole family comes along. I need to sign up more people. Die ganze Familie kommt mit. Ich muss mehr Leute anmelden.

Kontakt os Contact us Kontaktieren Sie uns


Har du spørgsmål vedrørende campen, så send en mail til Do you have any questions regarding the camp, please send a mail to Haben Sie Fragen zum Camp, senden Sie bitte eine Mail an lugcamp-info@alslug.dk.
Skriv på engelsk, tysk eller dansk, men forvent at få svar på dansk eller engelsk.
Please write in english, german and danish will be fine, but expect to get the answer in danish or english.
Bitte schreiben Sie auf Englisch, Deutsch oder Dänisch, erwarten Sie jedoch Antworten auf Dänisch oder Englisch.
Hvis du vil følge deltagerne bag LugCamp.de, kan du tilmelde dig If you want to follow the community behind LugCamp.de, you can subscribe to the Wenn Sie der Community hinter LugCamp.de folgen möchten, können Sie sich and der LugCamp Teilnehmer mailist anmelden.
På mailinglisten er sproget tysk, men de fleste forstår engelsk.
The language on the mailing-list is german, but most understands english.

Powered by w3.css